Stávající zákazníci

Naši zákazníci užívající software Aqua Health Autoservis si nemusí pořizovat žádná další zařízení či programy, náš systém zajistí veškeré funkce spojené s elektronickou evidencí tržeb.

 


Jak funguje EET

Jak funguje náš software s EET v praxi?

Při ukončení zakázky/faktury (stisknutí tlačítka „ZPRACOVÁNÍ“) systém dle zvoleného tipu dokladu („pohyb“) rozpozná, zda se jedná o hotovostní platbu a odešle informace o daňovém dokladu na Ministerstvo Financí (MFČR).

Po odeslání informací obdrží náš systém od MFČR unikátní kód, který přiřadí k příslušnému daňovému dokladu.

Zákazník (autoservis) tiskne daňový doklad standardním způsobem, na doklad se automaticky tiskne i unikátní kód přiřazený od MFČR.

 

 

 

 


Co je třeba udělat ze strany autoservisu?

  1.   Zažádat o autentizační údaje EET, které vydává Finanční úřad a které budou následně nainstalovány do našeho software. Autentizační údaje můžete vyžádat elektronicky na Daňovém portálu a budou Vám poté zaslány do datové schránky. O údaje můžete také žádat na libovolném finančním úřadě.
  2.   Domluvit si s naším technikem termín instalace EET do našeho software.

 


Program pro vzdálenou podporu

Vzdalena_podpora_AQH.zip