Elektronická evidence tržeb

OD 1.1.2023 se ruší EET (elektronická evidence tržeb) a to pro všechny subjekty (firmy).

více info na: https://etrzby.cz/cs/novinky_1588

 


Náš systém pro autoservisy nabízí nejen EET

 

Náš systém nabízí kompletní agendu pro autoservisy (sklady, zakázky, fakturace…) vč. propojení na EET.

Rádi Vám vysvětlíme další podrobnosti, zodpovíme dotazy či předvedeme bezplatně systém přímo u Vás. Kontaktujte nás!

Hledáte cenově dostupné řešení?

Náš jednoduše ovladatelný a cenově dostupný software pro autoservisy integruje veškeré funkce nutné pro evidenci tržeb, včetně tištění účtenek.

 

Naši zákazníci užívající software Aqua Health Autoservis si nemusí pořizovat žádná další zařízení či programy, náš systém zajistí veškeré funkce spojené s elektronickou evidencí tržeb.


Jak funguje proces EET v běžné praxi?

Jak funguje EET ?

 
 • Elektronická evidence tržeb spočívá v evidenci hotovostní platby a ve vydání účtenky s unikátním kódem zákazníkovi.
 • Nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy.
 • Systém Finanční správy vygeneruje unikátní kód, ten ihned odešle zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které vytiskne účtenku, obsahující tento kód.
 • Obchodník je povinen vydat účtenku zákazníkovi, ale ten není povinen ji převzít.
 • Celý tento proces trvá v řádu sekund, podle zatížení systému a probíhá prostřednictvím datového připojení – viz obrázek.
 • Evidovanou tržbou se rozumí veškeré platby uskutečněné v hotovosti, šekem, směnkou, stravenkou, poukazem apod.

 


Co Váš autoservis potřebuje k úspěšnému zavedení procesu EET do provozu?

 • Náš software pro autoservisy
 • Stolní počítač nebo notebook
 • Autentizační údaje EET, které vydává Finanční úřad a které budou následně nainstalovány do našeho programu naším technikem

Jak získáte autentizační údaje EET?

 1. Autentizační údaje můžete vyžádat elektronicky na Daňovém portálu a budou Vám poté zaslány do datové schránky. O údaje můžete také požádat na libovolném finančním úřadu, kde je obdržíte na místě v zapečetěné obálce.
 2. Pomocí získaných autentizačních údajů se přihlásíte do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Před zahájením evidence je nutné vyplnit údaje o všech provozovnách, z nichž plynou evidované tržby. Poté aplikace vygeneruje digitální certifikát.
 3. Certifikát je nutné nainstalovat do registrační pokladny, či programu prostřednictvím kterého budete evidovat tržby. Instalaci zajistí technik Aqua Health.

 


Nejčastější dotazy

Kde najdu oficiální informce o EET?

Oficiální web ministerstva financí zabývající se EET je: http://www.etrzby.cz/

Od kdy musí mít autoservis EET?

S účinností k 1. 1. 2023 je EET zrušeno.

 

Je povinnost evidovat EET pro vedlejší podnikatelskou činnost (nejčastěji maloobchod, obchod s motorovými vozidly, obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, …) ?

Problematika vedlejších činností je popsána v metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb, odkaz zde: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf (strana 39 a 40)

 


Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabývá účinnosti ke dni 3. listopadu 2020.

Novela tohoto zákona prodlužuje odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, k datu 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.

Pozastavení EET znamená, že do konce roku 2022 nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách správci daně, nemusí vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb a nemají povinnost umístit informační oznámení. Některé povinnosti poplatníkům i nadále zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již obdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu). Poplatníci, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit před opětovným spuštěním evidence tržeb v šestiměsíčním období, tedy v období od 1. července 2022 do 31. prosince 2022. Stejně tak lze odložit podání žádosti o přidělení autentizačních údajů či podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu. Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu, která bude podaná do 30. června 2022, se považuje za podanou až 1. července 2022, proto doporučujeme poplatníkům, kteří mají zájem žádat o zvláštní režim a žádost zatím nepodali, aby tak učinili až po 1. červenci 2022.

Systém EET je plně funkční i po dobu, po kterou poplatníci nemají v důsledku novelizace zákona o evidenci tržeb povinnost tržby evidovat. Pokud tedy poplatníci i přes výše uvedené úlevy chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Nicméně i pro tyto poplatníky platí, že evidence tržeb před 1. lednem 2023 je čistě na dobrovolné bázi. Z EET se poplatníci nemusí nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit.

zdroj: https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1548